กิจของสงฆ์

posted on 10 May 2010 15:17 by shadow-ofdead

ก็เป็นข้อเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดว่า  การมีกฏเกณฑ์ก็ใช่ว่าจะควบคุมพฤติกรรมบุคคลได้ทั้งหมด

 

สิ่งใดใดในโลกล้วนอนิจจัง

 

    ก็ได้แต่หวังว่า พวกเขาเหล่านี้จะไม่ใช่พระจริงๆ  เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริง  กฏของสงฆ์  ก็ควรจะเข้มงวดมากกว่านี้  ลงควรลงโทษบทหนัก  เพื่อมิให้สงฆ์อื่นๆเอาเยี่ยงอย่าง

 

ขอขอบคุณเมลื FW ที่ที่ส่งต่อๆกันมานะคับ

Comment

Comment:

Tweet